Student Name:: Makanaaku K. Ah Yo
Class Type :: Initial Guard Card Class
Class Date :: 07/23/2018